Arkiv for kategorien ‘Oppkøyrde skiløyper’

LØYPENYTT

Posta: januar 19, 2011 under Oppkøyrde skiløyper

I går vart de køyrt opp spor frå Bjønnstegane til Vetledøla. Spora er gått opp att i dag.

LØYPENYTT

Posta: januar 12, 2011 under Oppkøyrde skiløyper

No er de køyrt opp spor frå Bjønnstegane til Vetledøla.

LØYPENYTT

Posta: januar 10, 2011 under Oppkøyrde skiløyper

Lysløypa er no køyrt opp.

LØYPENYTT

Posta: januar 9, 2011 under Oppkøyrde skiløyper

Har fått melding om att lysløypa er køyrt opp i kveld.

LØYPENYTT

Posta: januar 8, 2011 under Oppkøyrde skiløyper

No går trakkemaskina att og lysløypa er køyrt opp i dag. De blir meldt om flotte forhold.

LØYPENYTT

Posta: januar 7, 2011 under Oppkøyrde skiløyper

No er de køyrt opp løyper frå Bjønnstegane til Vetledøla.

No klokka 18.45 blir lysløypa køyrt opp.

LØYPENYTT

Posta: januar 7, 2011 under Oppkøyrde skiløyper

No reiser eg fram i Bjønnstegane og køyrer opp løyper, klokka er 15.04. Så no er de berre til å komme seg ut på ski!

LØYPENYTT

Posta: januar 2, 2011 under Oppkøyrde skiløyper

Er i dag køyrt opp løype frå Bjønnstegane til Vetledøla.

De skal også vera køyrt opp spor med snøscooter i lysløypa.

LØYPENYTT

Posta: desember 21, 2010 under Oppkøyrde skiløyper

Er no flotte scooterspor på Breavegen. Så ingen grunn til ikkje å gå på ski der no.

 

LØYPENYTT

Posta: desember 17, 2010 under Oppkøyrde skiløyper

Er i kveld køyrt løyper frå Bjønnstegane til Vetledøla, flotte forhold.

LØYPENYTT

Posta: desember 11, 2010 under Oppkøyrde skiløyper

Steinar har i kveld køyrt  opp løypa Bjønnstegane – Vetledøla. Flotte forhold seier han.

LØYPENYTT

Posta: november 27, 2010 under Oppkøyrde skiløyper

I ettermiddag har Steinar køyrt opp løype frå Bjønnstegane til Vetledøla. Han melder om flotte forhold men kaldt.

LØYPENYTT

Posta: april 9, 2010 under Oppkøyrde skiløyper

Er i dag køyrt opp spor frå Bjønnstegane til Vetledøla. Eine sporet vart bra mens de andre vart så som så.

Når ein kjem frå Vetledøla mot Øy lyt ein vera litt forsiktig rett før brua i Øy. Kan her vera ein del vatn i sporet.

Elles så er vegen frå Myri til Vanndalen brøyta opp i dag. Er is i vegen så sommardekk er sikkert ikkje de beste.

LØYPENYTT

Posta: mars 30, 2010 under Oppkøyrde skiløyper

No reiser eg fram i Bjønnstegane før å køyra skispor.

LØYPENYTT

Posta: mars 27, 2010 under Oppkøyrde skiløyper

Er i dag køyrt spor frå Bjønnstegane til Snerpemyri. Flotte forhold for både friteknikk og klassisk.

For dei som ikkje veit kor Snerpemyri er så er de berre til å ta turen og sjå kor løypa endar.

LØYPENYTT

Posta: mars 17, 2010 under Oppkøyrde skiløyper

Er i dag køyrt opp løype frå Vetledøla til Bjønnstegane.

Sporet er ikkje av dei beste då kramsnø festar seg til rullen og fell av når ein køyrer framover…..

De er også eit skuterspor i same området.

LØYPENYTT

Posta: mars 12, 2010 under Oppkøyrde skiløyper

Steinar har køyrt opp løyper i Bjønnstegane, han melder om flotte forhold.

LØYPENYTT

Posta: mars 6, 2010 under Oppkøyrde skiløyper

Terje har køyrt nye spor i lysløypa i dag, John melder om flotte forhold.

LØYPENYTT

Posta: mars 5, 2010 under Oppkøyrde skiløyper

Steinar er no reist fram i Bjønnstegane før å køyra opp løyper.

———————————————————————————————-

Oppdatering

Då har Steinar køyrt opp nye skispor og rapportera om flotte forhold.

LØYPENYTT

Posta: februar 11, 2010 under Oppkøyrde skiløyper

Både lysløypa og Bjønnstegane-Vetledøla er køyrt opp i dag. Køyrekarane kan melda om flotte forhold.